Mikkel Andersson modtager betalinger per episode af Lukket Land